RELATIA CU ELEVIRELATIA CU ELEVII

 • asigurarea conditiilor de organizare a organismelor la nivel de clasa si de scoala-
 • consultarea acestora in cazul luarii unor decizii care ii privesc
 • asigurarea premiselor de desfasurare in bune conditii a procesului instructiv-educativ-seriozitate si consecventa in pregatire din partea cadrelor didactice si a elevilo
 • asigurarea accesului la toate spatiile scolare din scoal
  folosirea unor strategii didactice activ-participative care sa puna in centrul invatarii elevul
 • integrarea mijloacelor de tehnologia informatiei in activitatea instructiv-educativa si evaluativa
 • asigurarea consilierii in procesul de invatare si in afara scolii prin folosirea platformelor de invatare si evaluare si a instrumentelor web2.0 (forumuri, e-mail, mesagerie instant, site-uri wiki, google drive, afisiere virtuale etc.)
 • folosirea unor instrumente de evaluare diverse care sa asigure o evaluare cat mai completa a elevului (atat ca nivel de cunostinte cat si competente si comportamente)
  obiectivitate si transparenta in procesul evaluativ

RELATIA CU FAMILIA

 • implicarea in activitatea de conducere a scolii prin Consiliul de Administratie (asigurarea accesului celor 2 membri alesi de CRP la sedintele CA) 
 • implicarea in activitatea de asigurare a autoevaluarii institutionale prin CEAC
 • asigurarea accesului parintilor la activitatea instructiv-educativa si cea extracurriculara
 • proiectarea, organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere parental
 • testarea satisfactiei familiei fata de organizarea si desfasurarea procesului instructiv-educativ
 • asigurarea caracterului functional si eficient al comitetelor de parinti pe clase si a CRP
 • asigurarea transparentei decizionala